Så fungerar rankingsystemet

Vi får ofta frågor om hur rankingsystemet för OCR i Sverige (och Norden) fungerar. Nedan följer en beskrivning i först en enklare version, och därefter en lite mer detaljerad beskrivning för dig som verkligen vill sätta dig in i poängberäkningen.

Enkel version

Vill man beskriva det lite enklare och inte gå in på detaljerna så kan man skriva såhär:

Varje sanktionerad tävling som du deltar i genererar en rankingpoäng. Vilka tävlingar som är sanktionerade av Svenska Friidrottsförbundet hittar du antingen på friidrott.se eller i OCRRunner.coms egen tävlingskalender, där de sanktionerade tävlingarna har en markering.

Poängen beräknas utifrån hur långt du är efter genomsnittstiden för de tre bästa rankade löparna i tävlingen (utländska löpare som ej ingår i rankingsystemet räknas inte med).

Varje tävling får också en tilläggspoäng (baspoäng) som beräknas utifrån vilken rankingpoäng som de tre bäst rankade löparna har inför tävlingen. En tävling med tre riktigt bra löpare får en låg tilläggspoäng, medan en tävling utan några bra löpare får en lite högre tilläggspoäng. Tilläggspoängen läggs som ett tillägg på tiden som du är efter de bästas genomsnittstid.

Alla tider räknas om som att genomsnittstiden för de tre bästa löparnas tid skulle varit en timme.

Din totala rankingpoäng beräknas som genomsnittspoängen på dina tre bästa/lägsta resultat under den senaste 18-månadersperioden.

Exempel som går in lite mer på detaljerna:

På en tävling har de tre bäst rankade löparna rankingpoängen 3, 4 respektive 5. Det ger baspoängen 4,0 (PM)
De tre bästa springer i mål på följande tider: 29:00, 30:00 och 31:00. Det ger genomsnittstiden 30:00 (TM)

Löparen Kalle springer i mål på 45:00 (Egen tid)

Hade vi inte haft någon baspoäng (dvs de tre bästa hade alla haft rankingpoäng på 0,0 eller väldigt nära) så hade Kalle fått rankingpoängen 30,0 poäng (90:00-60:00).
Genomsnittstiden behöver multipliceras med 2,0 för att bli 60:00 och då måste även Kalles tid multipliceras med 2,0.

Nu har vi en baspoäng på 4,0 vilket gör att vi måste räkna ut en korrektionskvot (Kk) för att ta hänsyn till att de allra bästa inte var med.

Kk = (60+Pm)/Tm = (60+4,0)/30 = 2,13

Den egna poängen (P) beräknas därefter genom P = Egen tid x Kk – 60
Kalle får poängen: 45 x 2,13 – 60 = 35,85

Hela formeln ser ut enligt följande

Poäng (P) = (Egen tid – (Tm – Pm/((60 + Pm)/Tm))) x ((60 + Pm)/Tm)

Förklaringar:
• Pm motsvarar medelpoängen för de tre bäst rankade som startar i klassen.
• Tm motsvarar medeltiden av de tre bästa tiderna i resultatlistan.
• Korrektionskvoten (Kk) anger förhållandet mellan korrektionstiden och medelpoäng/tid och beräknas som Kk = (60 + Pm)/Tm

• Bastiden (Tb) motsvaras av den tid landets bäst rankade teoretiskt sett skulle ha erhållit på aktuell bana och beräknas enligt Tb = Tm – Pm/Kk
• Poängen (P) beräknas för varje tävlande enligt P = (Egen tid – Tb) x Kk
• Uträkningen kan förenklas något genom att först beräkna Kk och sedan använda sambandet P = Egen tid x Kk – 60

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...